شمشیربازی

جام جهانی شمشیربازی مصر، حذف نمایندگان ایران در دور نخست

هر سه سابریست ایران در جدول 64 نفره جام جهانی شمشیربازی در مصر با شکست مقابل حریفان خود حذف شدند.

19 دی 1398